Chainbox

PIM - struktureret og intuitiv håndtering af produktdata

Hvad enten det drejer sig om at forfatte tekster på flere sprog, kategorisering af sortimenter, markering af udvalgte felter eller tilknytning af mediemateriale, så er PIM det rigtige sted.

/media/wdhfxyof/pim-interaction-02.gif

Introduktion

Er der i din virksomhed komplekst produktindhold eller håndteres der et stort antal SKU'er? Skal der indsamles data fra flere services eller leverandørsites, der ofte opdateres eller ændrer sig?

PIM kan i høj grad forbedre din kontrol og styring af produktdata gennem definerede arbejdsgange, ensrettet formatering af data og automatisk udløsning af forretningsregler på baggrund af produktdataværdier i onlineløsninger.

Ikke alene gør PIM-systemet dataindsamling lettere, men det øger også produktiviteten blandt dine afdelinger ved at automatisere manuelle dataprocesser, skubbe produkter gennem forskellige kanaler og dele information hurtigt mellem flere teams.

Skræddersyet redaktøroplevelse

I PIM skaber du selv redaktøroplevelsen, så den giver mening for dig og du kan være så effektiv som muligt.

Opret specifikationsfelter til produkter og kategorier ud fra et rigt udvalg af datatyper, grupperet logisk ud fra din egen produkttaksonomi.

Opsæt selv formularer og faner med udvalgte felter, og skab effektive redaktøroplevelser til specialiserede arbejdsgange.

Masseopdateringer

Spar tid ved at redigere mange produkter samtidig.

Med en enkelt handling kan du opdatere alle relevante produkter, ved at bruge de stærke filtreringsmuligheder og vores masseopdateringsværktøj. Det gælder både faste systemfelter og dine specialiserede data-attributter.

Overblik & tværsnit

Opsæt avancerede visninger af vilkårlige tværsnit af produktdata via stærke filtreringsmuligheder.

Du kan opsætte et ubegrænset antal visninger der zoomer ind på udvalgte produktsegmenter og eksponerer bestemte felter.

Dan dig et hurtigt overblik over hvad der er vigtigt i en bestemt sammenhæng og understøt et effektivt workflow.

Integrationen

Via den intelligente ERP-integration flyder data automatisk ind i PIM systemet.

Herfra stilles data umiddelbart til rådighed for eksterne systemer via konfigurerbare kanaler. Efter redigering i PIM publiceres ændringer via system-til-system beskeder - og processen fungerer automatisk og understøtter dermed nær real-tid opdateringer af eksterne salgskanaler.

Medieressourcer

Konfigurer relevante billedstørrelser i PIM, og systemet klarer resten. Når du tilknytter mediemateriale til produkter og kategorier bliver de automatisk optimeret og tilgængeliggjort via et hurtigt CDN.

Et CDN er et netværk af servere, der samarbejder for hurtigere at kunne levere data. Konkret sikrer det en lynhurtig oplevelse for brugerne, uanset hvor de befinder sig geografisk.

Import/eksport

I PIM er det let at eksportere udvalgte felter af produktsortimentet eller et segment heraf til CSV. Ligeledes er det nemt og ubesværet at importere CSV-data til PIM.

Det betyder at data let og hurtigt kan stilles til rådighed for efterbehandling i alternative systemer, eksempelvis hvis du foretrækker at udføre dele af dataarbejdet i et lokalt regneark.

Understøttelse af flere kategori-hierarkier og publiseringskanaler

PIM-systemet understøtter at produkterne fremsøges, relateres til og navigeres via et eller flere produktkategori-hierarkier.

Det betyder at der kan oprettes mange forskellige indgange til specialiserede produktvisninger og systemet understøtter forskellige arbejdsgange omkring  og krav til data. Det kan f.eks. være tekstredigering og datakomplethed målrettet et bestemt sprog eller salgskanal.

Når alt kommer til alt

Dine produkter er omdrejningspunktet for PIM-systemet - de fødes typisk af ERP-systemet via integrationen som løbende flytter stamdata over i dataplatformen chainbox.io, men produkter kan også manuelt oprettes direkte i PIM uden at have en kobling tilbage til ERP, eller flyttes ind via integrationer fra leverandørportaler eller andre eksterne datakilder - det er superfleksibelt.

Du får muligheden for at aktivere, berige og ensrette dine i produktdata i PIM og sikre at de lever op til de krav der stilles af de platforme, som skal bruge produktdata og samtidig kontrol over hvilke felter der ejes af hvilket system og dermed kan redigeres via PIM. 

Bo Esbjørn
Kontakt
BO ESBJØRN
for mere information
+45 20 68 24 14 bo@chainbox.dk